Vzpostavitev sistema upravljanja s privilegiranimi računi na Delavski hranilnici.

CASE STUDY: Privileged access management on Delavska hranilnica (ENG).