Rešitve predstavljajo celovito implementacijo produktov v okolje naročnika. Pri vzpostavitvi rešitev gre praviloma za projekt, sestavljen iz 6. faz:

  • analiza obstoječega stanja,
  • določitev ciljev rešitve,
  • priprava projektnega elaborata,
  • priprava PoC,
  • morebitna dopolnila projektnega elaborata po PoC,
  • izvedba projekta,
  • vzdrževanje rešitve.

Izvedba rešitve predstavlja pomoč pri določitvi procesa in organiziranosti dela, ki se nenazadnje podpre z rešitvijo programske opreme. Rešitev predstavlja “rešitev na ključ”, pri kateri pa mora sodelovati projektna skupina naročnika.