Foglight for Virtualization (Enterprise Edition)

Rešitev Foglight for Virtualization virtualizira, analizira in optimizira delovanje virtualne infrastrukture.

Več o rešitvi Foglight for Virtualization (Enterprise Edition).

Foglight for SQL Server

Foglight for SQL Server nudi informacije o stanju SQL Server infrastrukture.

Več o rešitvi Foglight for SQL Server.  

Foglight for Oracle

Foglight for Oracle je robustna rešitev, ki ponudi informacije o stanju okolja podatkovne baze Oracle. Z ustreznim spremljanjem dogajanja v okolju podatkovne baze Oracle se poveča zmogljivost in razpoložljivost.

Več o rešitvi Foglight for Oracle.

Foglight for PostgreSQL

Rešitev Foglight for PostgreSQL omogoča hitro odkrivanje, diagnosticiranje in reševanje težav povezanih z zmogljivostjo PostgreSQL infrastrukture.

Več o rešitvi Foglight for PostgreSQL.  

Foglight for IBM DB2

Foglight for IBM DB2 pomaga diagnosticirati in odpraviti težave povezane z zmogljivostjo podatkovnih baz.

Več o rešitvi Foglight for IBM DB2.  

Foglight Hybrid Cloud Manager

Rešitev Foglight Hybrid Cloud Manager omogoča, da se znotraj ene same platforme spremlja zmogljivosti VMware, Hyper-V, Azure in AWS.

Predstavitveni letak rešitve Foglight Hybrid Cloud Manager (v angleškem jeziku!)