Foglight for Virtualization (Enterprise Edition)

Rešitev Foglight for Virtualization virtualizira, analizira in optimizira delovanje virtualne infrastrukture.

Več o rešitvi Foglight for Virtualization (Enterprise Edition).

Foglight for SQL Server

Foglight for SQL Server nudi informacije o stanju SQL Server infrastrukture.

Več o rešitvi Foglight for SQL Server.  

Foglight for Oracle

Foglight for Oracle je robustna rešitev, ki ponudi informacije o stanju okolja podatkovne baze Oracle. Z ustreznim spremljanjem dogajanja v okolju podatkovne baze Oracle se poveča zmogljivost in razpoložljivost.

Več o rešitvi Foglight for Oracle.

Foglight for PostgreSQL

Rešitev Foglight for PostgreSQL omogoča hitro odkrivanje, diagnosticiranje in reševanje težav povezanih z zmogljivostjo PostgreSQL infrastrukture.

Več o rešitvi Foglight for PostgreSQL.  

Foglight for IBM DB2

Foglight for IBM DB2 pomaga diagnosticirati in odpraviti težave povezane z zmogljivostjo podatkovnih baz.

Več o rešitvi Foglight for IBM DB2.  

Foglight Hybrid Cloud Manager

Rešitev Foglight Hybrid Cloud Manager omogoča, da se znotraj ene same platforme spremlja zmogljivosti VMware, Hyper-V, Azure in AWS.

Predstavitveni letak rešitve Foglight Hybrid Cloud Manager (v angleškem jeziku!)

Foglight Evolve

Foglight Evolve je rešitev, ki s celovitim in proaktivnim pristopom upravlja hibridne oblake, s čimer se poenostavi kompleksnost podatkovnega centra in poveča zmogljivost infrastrukture. Posledično se zmanjšajo stroški, saj se natančneje lahko predvidijo prihodnje investicije v infrastrukturo.

Več o rešitvi Foglight Evolve.  

Na voljo so sledeče produktne izpeljanke:

  • Foglight Evolve Cloud – je rešitev, ki zagotavlja nadzor nad procesi migracij in nadzor oblačnih platform, kot so Azure, AWS in VMware.
  • Foglight Evolve Monitor – omogoča nadzor nad IT okoljem in tako zagotavlja neprestani nadzor nad učinkovitostjo in razpoložljivostjo IT infrastrukture, kar posledično omogoča optimizacijo IT okolja. 
  • Foglight Evolve Operate omogoča odkrivanje in optimizacijo virov v virtualni infrastrukturi na podlagi t.i. baseline vrednosti. S tem se zagotavlja usmeritev infrastrukture v kritične storitve, kar se odraža v zmanjšanju obratovalnih stroškov. 

Spotlight

Spotlight je orodje namenjeno diagnostiki delovanja baznih okolij.

Več o rešitvi Spotlight.