Foglight for Databases

Rešitev Foglight for Database zagotovi celovit nadzor nad podatkovno bazo in avtomatizirano diagnostiko. S tem se zagotovi zdravo okolje podatkovnih baz.

Podprte so sledeče baze:

Več o rešitvi Foglight for Database.

SharePlex

Rešitev SharePlex omogoča heterogeno replikacijo podatkovne baze Oracle.

Podprte ciljne platforme:

  • Oracle
  • SQL Server
  • Kafka
Več o rešitvi SharePlex.

Toad for Oracle

Toad for Oracle je preprosta rešitev, ki je namenjena pomoči pri razvoju, upravljanju in vzdrževanju podatkovnih baz Oracle.

Več o rešitvi Toad for Oracle.

Toad EDGE

Toad EDGE je zanesljivo orodje, ki poenostavlja razvoj in upravljanje odprtokodnih relacijskih podatkovnih baz.

Podprte so sledeče baze:

  • MySQL
  • PostgreSQL
Več o rešitvi Toad for EDGE.

Cirro

Rešitev Cirro je namenjena upravljanju podatkov, nadzoru podatkov in kontroli dostopa.

Več o rešitvi Cirro.

Toad for SAP Solution

Rešitev Toad for SAP Solution poenostavlja razvoj in administracijo SAP-a.

Predstavitveni letak rešitve Toad for SAP Solution (v angleškem jeziku!)

Toad for SQL Server

Z uporabo rešitve Toad for SQL Server se prihrani čas in izboljša učinkovitost pri upravljanju podatkovnih baz SQL Server.

Predstavitveni letak rešitve Toad for SQL Server (v angleškem jeziku!)

Toad Data Point

Toad Data Point je preprosta rešitev, ki zaradi hitrega dostopa do podatkov poenostavi zajem želenih podatkov. Analitične skupine postanejo produktivnejše.

Predstavitveni letak rešitve Toad Data Point (v angleškem jeziku!)

Toad DevOps Toolkit

Rešitev Toad DevOps Toolkit skrajša cikel razvoja podatkovnih baz po principu DevOps (Dev – razvoj  / Ops – delovanje). Z uporabo rešitve se poveča učinkovitost in kakovost razvoja ter zanesljivost delovanja.

Predstavitveni letak rešitve Toad DevOps Toolkit (v angleškem jeziku!)